BEMUTATKOZÁS

Mit is jelent az iszkába?:
 

 

v. eszkába, az ácsmunkában horoggal ellátott kisebb fadarab, melyet két összetoldandó gerenda illesztése fölé helyeznek, hogy vele a gerendákat összekössék. Az I. rendesen kemény fából készül és körülbelül négyszer olyan hosszú mint az összekötendő gerendák magassága.

/Pallasz Nagylexikon/

Az ISZKÁBA szeg valamikor elmaradhatatlan tartozéka volt a hajóépítésnek, hiszen segítségével rögzítették a tömítést a hajó oldaldeszkái közé. A bajai hajóépítők -superok- is iszkába szeggel dolgoztak, melyet győri cigánykovácsoktól vásároltak. A háborút megelőző időszakban körülbelül negyven hajóépítő dolgozott Baján.

A zenekar nevével szeretnénk Bajához, a Dunához, a régi dunai mesterségekhez kötődni. Hiszen zenénkkel múltunkat idézzük fel.

Ideológia:

S ahogyan a hajó deszkáit a szegecsek összefogják, s a ladik a víz felszínén marad, úgy szeretnénk magunk is a magyarság múltját és jelenét összefogni a népi kultúra megidézésével, hiszen ennek segítségével sikerülhet csak felszínen maradnunk napjaink tömegkultúra által meghatározott világában.

S persze a Duna és a dunai hajók nem csupán a múltat és jelent kötik össze, hanem nemzeteket, országokat, kultúrákat is, melynek a magyar népzenében, népi kultúrában fontos szerepe van, hiszen sokszínűségének, különlegességének, egyediségének egyik meghatározója

 

A zenekar:

Zenekarunk bajai székhelyű, magyarországi és erdélyi hangszeres népzenét játszik. Célunk az autentikus népzene minél hitelesebb megszólaltatás, megismertetése és egyben megszerettetése a kor emberével.

Szívesen teszünk eleget tánccsoportok illetve rendezvényszervezők felkéréseinek, hogy bemutathassuk azt a zenei tudást, melyet nagy nehézségek árán sajátítottunk el több ismert és kevésbé ismert jó zenekartól, illetve zenészektől.